..>Cs 1.6<...

Pravidla

Pravidla na zapasy  counter strike  1,6

Nejčastější chyby klanů

 • Špatná znalost pravidel - přečtěte si pozorně celá pravidla.
 • Hostování při zápase - hrát mohou pouze hráči, kteří jsou registrováni na webu UG v příslušném klanu.
 • Hra s blokovanými hráči - blokovaný hráč nesmí hrát, pokud není povoleno v komentářích k zápasu!
 • Chybějící screeny - oba klany jsou povinny pořídit screenshot s výsledkem obou stran (2 screeny).
 • Nevhodné chování na serveru a v komentářích u zápasu - nadávky, nedodržování team say při zápase.
 • Nedodání in-eye dema v časovém limitu - Pokud vás soupeř požádá o nahrávní dema, musíte tak učinit (max. 2 hráči z klanu).
 • Nedostavení se k zápasu - max. do 15 min po časovém limitu a v plném počtu hráčů.

[1] Funkce a omezení 5on5 ladderu
[2]
Všeobecná pravidla Counter-Strike
[3] Povolené mapy v této soutěži

[4] HLTV, in-eye dema a řešení cheatingu

[5] Tresty, které může admin udělit

[6] Povinnosti hráčů a omezení:

 • Při vstupu (přestupu) do klanu je hráč blokován 3 dny a nesmí se účastnit žádného ligového zápasu (tzn. dokud má hráč v detailu klanu u sebe blokaci, nesmí hrát). Výjimkou je soupeřovo svolení v komentářích u zápasu.
 • Za hosta bude považován jakýkoli hráč, který není v daném klanu.
 • Každý hráč, který si vyplní steam ID soulasí s tím, že podle něj může být zkontrolována jeho totožnost na serveru (pokud to server umožňuje). Hosting bude uznán pouze v případě, že hráč hraje na jiném STEAM ID. Pokud má hráč vyplněné STEAM ID ale hraje na NonSteamu není to prokazatelné stejně jako když STEAM ID vyplněno nemá a hraje na něm. Toto Steam ID však nesmí patřit jinému hráči na webu UG. V tom případě by se jednalo o hosta.
 • Pokud se jedná o "překlep" ve STEAM_ID (špatné jedno číslo - více čísel už je nesedící STEAM ID) - takový případ řeší admin. Může využít logy ze serveru a z webu, pokud není s nikým jiným shoda, není hráč považován za hosta.
 • Systémem je blokována účast hráčů jak v 5on5 Ladderu, tak ve SteelSeries 5on5 Clanbase. Hrát obě tyto 5on5 soutěže je zakázáno. Takový hráč je považován za hosta.
 • To samé platí pro hráče hrající také Gigabyte ligu, takový hráč, který je zároveň v klanu 5on5 Ladderu, je považován za hosta a nemůže se účastnit zápasů.
 • O tom, kdo začíná za jakou stranu, rozhoduje nožové kolo. Vítěz si stranu vybírá. Při nožovém kole je zakázáno pokládat bombu, házet granáty, střílet po soupeři a lézt na vyvýšená místa. Souboj se musí odehrát na zemi a je zakázáno ho úmyslně zdržovat např. útěkem. Pokud bude toto pravidlo porušeno, vyhrává nožové kolo soupeř.
 • Při zápase mohou být max. dva hráči ze soupeřova klanu požádáni o nahrávání in-eye dema. Příkaz pro nahrání dema je: record ***, kde *** je název dema. Příkaz pro ukončení nahrávání je: stop
 • Nastavení 32bit hloubky barev není povinné.

[7] Zákazy:

 • Je zakázáno použití jakéhokoli externího software nebo scriptu, ovlivňujícího vlastnosti hry Counter-Strike nebo zvýhodňujícího hráče oproti soupeřům.
 • Je zakázáno mít vlastní modely/skiny hráčů, zbraní nebo jiné crosshairy. Také je zakázáno používat jiné, než standardní textury map.
 • Je zakázáno používání a nákup shieldu - štítu. Při nechtěné koupi shieldu je hráč povinen shield neprodleně odhodit co nejblíže ke zdi, k rohu.
 • Je zakázáno zneužívání flashbugů a ostatních bugů hry (tichá bomba, házení flashů na místa, kde oslepí i protivníky, kteří oslepeni být neměli - zejména na mapě de_nuke). Pokud máte pocit, že soupeř použil bugu, dohrajte celý zápas do konce. Na základě screenshotů nebo dema bude rozhodnuto.
 • Je zakázáno položit bombu tak, že není vidět nebo slyšet, nebo ji nemůže defusnout jediné CT.
 • Je zakázáno používat software mod v nastavení counter-strike (jediný povolený je OpenGL).
 • Zakázáno použití příkazů devoloper 1, gl_monolight 1.
 • V hře je povolené tzv. "boostování", což je vysazování hráče na netradiční pozice přes jiného hráče (například na bedny, střechy a podobně). Je přísně zakázané boostování hráče na pozici, ze které je možné např. vidět nad/do stěnu/y, boostování hráče přes stěny, map swimming, skywalking a podobně.
 • Je zakázáno psát do say, pokud vás soupeř požádá o tsay. Toto je třeba doložit screenem.

[8] Obecná ustanovení United-Games.cz

 • United-games.cz si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita.
 • Všechny soutěže se mohou hrát pouze s originální verzí hry. Za legálnost softwaru, který užívají hráči, nenese united-games.cz žádnou odpovědnost.